تست
قطار منتظر هيچ كس نمي ماند.....


قطار مي رود
تو مي روي
تمام ايستگاه مي رود
و من چقدر ساده ام
كه سالهاي سال
در انتظار تو
كنار اين قطار رفته ايستاده ام
و همچنان
به نرده هاي ايستگاه رفته
تكيه داده ام!

شاعر : قيصر امين پور

+ عنوان از فاضل نظري:

من و تو در سفر عشق دير فهميديم

قطار منتظر هيچ كس نمي ماند.


... ادامه مطلب


بازدید: ۱۱ دى ۱۳۴۸ نظرات
هيچ كس در هيچ جاي اين جهان آزاد نيست!


بدهكار هيچكس نيستم

جز همين ماه

كه از پشت ميله ها مي گذرد

كه مي توانست

از اينجا نگذرد و

جايي ديگر

مثلا در وسط دريايي خيال انگيز

بچسبد به شيشه كابين يك تاجر پولدار

بدهكار هيچكس نيستم

جز همين ماه

كه تو را به يادم مي آورد...

رسول يونان

* شعر عنوان از اصغر عظيمي مهر:

بستگي دارد كه از "زندان" چه تعريفي كنيم / هيچكس در هيچ جاي اين جهان آزاد نيست!

* عكس: "ماه من" اثر هنرمند روسي "لئونيد تيشكوف"


... ادامه مطلب


بازدید: ۱۱ دى ۱۳۴۸ نظرات

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان