تنظیمات روبان
متن

شروع رنگ

پایان رنگ

موقعیت :
ایستگاه پیش تنظیم :
پیش نمایش روبان
Popular
HTML Code : کد اچ تی ام ای
<div class="box">
   <div class="ribbon"><span>Popular</span></div>
</div>
CSS Code : کد سی اس اس

		

سرویس وبلاگدهی پارسی رایگان بلاگ 88