ساخت وبلاگ

سایت ساز رایگان

ساخت وبلاگ رایگان

سایت ساز

ایجاد کد شش رقمی رنگ‌های وب [آنلاین]

رنگ‌های وب [مرجع کامل کد HTML رنگ ها (کد شش رقمی رنگ ها)]

نوعی از مقداردهی رنگ‌ها، استفاده از کد هگز رنگها است. این کد تشکیل شده از 6 کاراکتر که هر کدام از آنها می تواند یکی از مقادیر زیر باشد:

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F

که این شش کاراکتر بهمراه علامت # می آیند، بدین شکل: #FF0099

این مقدار نمایانگر سه رنگ قرمز (Red) سبز (Green) و آبی (Blue) می باشد که اصطلاحاً به آنها RGB می گویند. اگر هگز یک رنگ را FF0099 در نظر بگیریم، FF مقدار ترکیبی رنگ قرمز، 00 مقدار ترکیبی رنگ سبز و 99 مقدار رنگ آبی را نشان می دهد که 00 کمرنگ ترین و FF پر رنگ ترین حالت را نمایش می دهند. بطور مثال FF0000 کاملاً رنگ قرمز را نشان می دهد.

با ترکیب این 16 کاراکتر می توانید 16.7 میلیون رنگ بسازید. اما فقط 256 رنگ هست که سازگار با کلیه سیستمهای عامل و مرورگرها است یعنی رنگهای غیر از آنها در سیستمهای مختلف با هم فرق دارند. به جدول زیر دقت کنید فقط رنگهای سازگار از ترکیب 00,33,66,99,CC,FF تشکیل شده اند که به آنها palette-safe colors می گویند.

نکته: بنا بر اعلام W3C بهتر است برای بکارگیری رنگها از خصوصیات استایل شیت‌ها استفاده کنید چون در آینده نزدیک خصوصیات رنگها در عناصر کاربردی نخواهد داشت و از رده خارج می‌شوند. همچنین از حروف بزرگ در مقداردهی رنگها استفاده کنید و علامت # را فراموش نکنید.

FFFFFF FFFFCC FFFF99 FFFF66 FFFF33 FFFF00 66FFFF 66FFCC 66FF99 66FF66 66FF33 66FF00
FFCCFF FFCCCC FFCC99 FFCC66 FFCC33 FFCC00 66CCFF 66CCCC 66CC99 66CC66 66CC33 66CC00
FF99FF FF99CC FF9999 FF9966 FF9933 FF9900 6699FF 6699CC 669999 669966 669933 669900
FF66FF FF66CC FF6699 FF6666 FF6633 FF6600 6666FF 6666CC 666699 666666 666633 666600
FF33FF FF33CC FF3399 FF3366 FF3333 FF3300 6633FF 6633CC 663399 663366 663333 663300
FF00FF FF00CC FF0099 FF0066 FF0033 FF0000 6600FF 6600CC 660099 660066 660033 660000
CCFFFF CCFFCC CCFF99 CCFF66 CCFF33 CCFF00 33FFFF 33FFCC 33FF99 33FF66 33FF33 33FF00
CCCCFF CCCCCC CCCC99 CCCC66 CCCC33 CCCC00 33CCFF 33CCCC 33CC99 33CC66 33CC33 33CC00
CC99FF CC99CC CC9999 CC9966 CC9933 CC9900 3399FF 3399CC 339999 339966 339933 339900
CC66FF CC66CC CC6699 CC6666 CC6633 CC6600 3366FF 3366CC 336699 336666 336633 336600
CC33FF CC33CC CC3399 CC3366 CC3333 CC3300 3333FF 3333CC 333399 333366 333333 333300
CC00FF CC00CC CC0099 CC0066 CC0033 CC0000 3300FF 3300CC 330099 330066 330033 330000
99FFFF 99FFCC 99FF99 99FF66 99FF33 99FF00 00FFFF 00FFCC 00FF99 00FF66 00FF33 00FF00
99CCFF 99CCCC 99CC99 99CC66 99CC33 99CC00 00CCFF 00CCCC 00CC99 00CC66 00CC33 00CC00
9999FF 9999CC 999999 999999 999933 999900 0099FF 0099CC 009999 009966 009933 009900
9966FF 9966CC 996699 996666 996633 996600 0066FF 0066CC 006699 006666 006633 006600
9933FF 9933CC 993399 993366 993333 993300 0033FF 0033CC 003399 003366 003333 003300
9900FF 9900CC 990099 990066 990033 990000 0000FF 0000CC 000099 000066 000033 000000

رنگ‌های استفاده شده در طراحی صفحات وب و کدهای آن‌ها:

رنگ‌های اچ‌تی‌ام‌ال نوشتار اصلی: اچ‌تی‌ام‌ال

رنگ

پایه ۱۶

رنگ

پایه ۱۶

رنگ

پایه ۱۶

رنگ

پایه ۱۶

آبی دریایی

#00ffff

سیاه

#000000

آبی

#0000ff

سرخابی

#ff00ff

خاکستری

#808080

سبز

#008000

مغزپسته‌ای

#00ff00

آلبالویی

#800000

سرمه‌ای

#000080

زیتونی

#808000

بنفش

#800080

قرمز

#ff0000

نقره‌ای

#c0c0c0

سبز دودی

#008080

سفید

#ffffff

زرد

#ffff00

نام رنگ‌های X۱۱

برای نام‌های انگلیسی رنگ‌ها در اچ‌تی‌ام‌ال به ویکی‌پدیای انگلیسی رجوع نمائید.

نام فارسی
کد پایه ۱۶ در مدل سرخ‌سبزآبی
نمونه رنگ
قرمزها
جگری 5C 5C CD  
بژ تیره 80 80 F0  
حناییِ روشن 72 80 FA  
قهوه‌ایِ حنایی 7A 96 E9  
کرم نارنجی 7A A0 FF  
قرمز 00 00 FF  
زرشکی 3C 14 DC  
شرابی 22 22 B2  
عنابی تند 00 00 8B  
صورتی‌ها
صورتی CB C0 FF  
صورتی پررنگ C1 B6 FF  
شرابی روشن 93 70 DB  
سرخابی B4 69 FF  
شفقی 93 14 FF  
ارغوانی 85 15 C7  
نارنجی‌ها
نارنجی کرم 7A A0 FF  
نارنجی 00 A5 FF  
نارنجی سیر 00 8C FF  
نارنجی پررنگ 50 7F FF  
قرمز گوجه‌ای 47 63 FF  
قرمز-نارنجی 00 45 FF  
زردها
شیری E0 FF FF  
شیرشکری CD FA FF  
لیمویی روشن D2 FA FA  
هلویی روشن D5 EF FF  
هلویی B5 E4 FF  
هلویی پررنگ B9 DA FF  
نخودی AA E8 EE  
خاکی 83 E6 F0  
زرد 00 FF FF  
کهربایی باز 00 D7 FF  
ماشی 6B B7 BD  
سبزها
مغزپسته‌ای 2F FF AD  
سبز روشن 00 FF 7F  
مغزپسته‌ای پررنگ 00 FC 7C  
مغزپسته‌ای 00 FF 00  
سبز کمرنگ 98 FB 98  
سبز کدر 90 EE 90  
یشمی سیر 9A FA 00  
یشمی کمرنگ 7F FF 00  
سبز لجنی 32 CD 9A  
سبز چمنی 32 CD 32  
خزه‌ای 71 B3 3C  
خزه‌ای پررنگ 57 8B 2E  
شویدی 22 8B 22  
سبز 00 80 00  
سبز ارتشی 23 8E 6B  
زیتونی 00 80 80  
زیتونی سیر 2F 6B 55  
سبز آووکادو 00 64 00  
سبز دریایی AA CD 66  
سبز دریایی تیره 8F BC 8F  
سبز کبریتی روشن AA B2 20  
سبز کبریتی تیره 8B 8B 00  
سبز دودی 80 80 00  
آبی‌ها
فیروزه‌ای FF FF 00  
آبی آسمانی FF FF E0  
فیروزه‌ای کدر EE EE AF  
آبی دریایی FF FF 00  
یشمی D4 FF 7F  
سبز دریایی روشن D0 E0 40  
فیروزه‌ای تیره CC D1 48  
فیروزه‌ای سیر D1 CE 00  
آبی کبریتی روشن E6 E0 B0  
بنفش مایل به آبی DE C4 B0  
آبی کبریتی E6 D8 AD  
آبی آسمانی سیر EB CE 87  
آبی روشن FA CE 87  
آبی کمرنگ FF BF 00  
آبی کدر ED 95 64  
نیلی متالیک B4 82 46  
آبی لجنی A0 9E 5F  
آبی متالیک روشن EE 68 7B  
نیلی FF 90 1E  
فیروزه‌ای فسفری E1 69 41  
آبی FF 00 00  
آبی سیر CD 00 00  
سرمه‌ای 8B 00 00  
لاجوردی 80 00 00  
آبی نفتی 70 19 19  
بنفش‌ها
نیلی کمرنگ FA E6 E6  
بادمجانی روشن D8 BF D8  
بنفش کدر DD A0 DD  
بنفش روشن EE 82 EE  
سرخابی FF 00 FF  
سرخابی روشن FF 00 FF  
ارکیده D6 70 DA  
ارکیده سیر D3 55 BA  
آبی بنفش DB 70 93  
آبی فولادی CD 5A 6A  
آبی-بنفش سیر E2 2B 8A  
بنفش باز D3 00 94  
ارکیده بنفش CC 32 99  
مخملی 8B 00 8B  
بنفش 80 00 80  
آبی دودی 8B 3D 48  
نیلی سیر 82 00 4B  
قهوه‌ای‌ها
کاهی DC F8 FF  
کاهگلی CD EB FF  
کرم C4 E4 FF  
کرم سیر AD DE FF  
گندمی BC DE F5  
خاکی 87 B8 DE  
برنزه کدر 8C B4 D2  
بادمجانی 8F 8F BC  
هلویی سیر 60 A4 F4  
خردلی 20 A5 DA  
ماشی سیر 0B 86 B8  
بادامی سیر 3F 85 CD  
عسلی پررنگ 1E 69 D2  
کاکائویی 13 45 8B  
قهوه‌ای متوسط 2D 52 A0  
قهوه‌ای 2A 2A A5  
آلبالویی 00 00 80  
سفیدها
سفید FF FF FF  
صورتی محو FA FA FF  
یشمی محو F0 FF F0  
سفید نعنائی FA FF F5  
آبی محو FF FF F0  
نیلی محو FF F8 F0  
سفید بنفشه FF F8 F8  
خاکستری محو F5 F5 F5  
بژ باز EE F5 FF  
هِلی DC F5 F5  
بژ روشن E6 F5 FD  
پوست پیازی F0 FA FF  
استخوانی F0 FF FF  
بژ تیره D7 EB FA  
کتانی E6 F0 FA  
صورتی مات F5 F0 FF  
بژ E1 E4 FF  
خاکستری‌ها
خاکستری مات DC DC DC  
نقره‌ای D3 D3 D3  
توسی C0 C0 C0  
خاکستری سیر A9 A9 A9  
خاکستری 80 80 80  
دودی 69 69 69  
سربی 99 88 77  
سربی تیره 90 80 70  
لجنی تیره 4F 4F 2F  
سیاه 00 00 00  


رنگ‌های وب-امن

6 سایه‌های هر رنگ
رقم پایه ۱۶ دهدهی
0 00 0
3 33 51
6 66 102
9 99 153
C or (12) CC 204
F or (15) FF 255


رنگ‌های وب-امن
000 300 600 900 C00 F00 003 303 603 903 C03 F03
006 306 606 906 C06 F06 009 309 609 909 C09 F09
00C 30C 60C 90C C0C F0C 00F 30F 60F 90F C0F F0F
030 330 630 930 C30 F30 033 333 633 933 C33 F33
036 336 636 936 C36 F36 039 339 639 939 C39 F39
03C 33C 63C 93C C3C F3C 03F 33F 63F 93F C3F F3F
060 360 660 960 C60 F60 063 363 663 963 C63 F63
066 366 666 966 C66 F66 069 369 669 969 C69 F69
06C 36C 66C 96C C6C F6C 06F 36F 66F 96F C6F F6F
090 390 690 990 C90 F90 093 393 693 993 C93 F93
096 396 696 996 C96 F96 099 399 699 999 C99 F99
09C 39C 69C 99C C9C F9C 09F 39F 69F 99F C9F F9F
0C0 3C0 6C0 9C0 CC0 FC0 0C3 3C3 6C3 9C3 CC3 FC3
0C6 3C6 6C6 9C6 CC6 FC6 0C9 3C9 6C9 9C9 CC9 FC9
0CC 3CC 6CC 9CC CCC FCC 0CF 3CF 6CF 9CF CCF FCF
0F0 3F0 6F0 9F0 CF0 FF0 0F3 3F3 6F3 9F3 CF3 FF3
0F6 3F6 6F6 9F6 CF6 FF6 0F9 3F9 6F9 9F9 CF9 FF9
0FC 3FC 6FC 9FC CFC FFC 0FF 3FF 6FF 9FF CFF FFF