★ اابزار تقویم جلالی هجری شمسی برای بلاگ 88 ★

با استفاده از این ابزار مفید ، یک تقویم کامل هجری شمسی در کنار وب سایت خود داشته باشید.

کافیست کد مورد نظر خود را Copy کرده و در قسمت اسکریپتها و کدهای اختصاصی کاربر برای درج در بلاگ 88
یا [ ویرایش قالب ] ، Paste کنید و سپس دکمه ی ثبت تغییرات را بزنید

توجه مهم : در صورتیکه کد در قسمت اسکریپتها و کدهای اختصاصی کاربر جواب نداد ؛
کد را در آخر ویرایش قالب وبلاگتان قرار دهید.


تقویم شماره یک


تقویم شماره دو


تقویم شماره سه


تقویم شماره چهار


تقویم شماره پنج