★ کد ابزار اینکد یا دیکد کردن کدها ★

با استفاده از این ابزار آنلاین می توانید کد های خود را اینکد(کدگذاری) یا دیکد (بازگشایی کردن از کد) توسط جاوا اسکریپت کنید
یعنی کد های خود را به رمز یا بالعکس تبدیل کنید